صندوق‌های سرمایه‌گذاری

قیمت لحظه ای هر واحد

81,561 تومان

سهم بیت کوین هر واحد

0.00008980

قیمت لحظه ای هر واحد

81,084 تومان

سهم اتریوم هر واحد

0.0013526

سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری

پرداخت ماهیانه

100,000 تا 2,000,000

دوره‌های پرداخت

یک ماهه / سه ماهه