قیمت فعلی ارزها در بازار

نماددلارتومانتغییر
usd-icon USD---۲۵,۵۹۰ 0%
usdt USDT---۴۴,۹۰۲0.0401%
btc BTC۲۳,۳۲۱۱,۰۴۷,۶۳۹,۹۹۳0.376%
ethETH۱,۶۶۶۷۴,۹۲۸,۴۱۶0.483%
bnbBNB۳۳۰/۵ ۱۴,۸۳۹,۶۶۲ 0.364%
xrpXRP۰/۴۱۱ ۱۸,۴۱۹ 0%
adaADA۰/۴۰۰ ۱۷,۸۵۳ 0.744%