قیمت فعلی ارزها در بازار

نماددلارتومانتغییر
usd-icon USD---۲۵,۵۹۰ 0%
usdt USDT---۵۱,۷۶۱0.462%
btc BTC۲۷,۱۸۱۱,۴۰۶,۴۸۰,۹۴۹1.585%
ethETH۱,۸۵۰۹۵,۷۴۸,۰۱۵1.259%
bnbBNB۳۰۸/۷ ۱۵,۹۸۲,۲۴۴ 0.849%
xrpXRP۰/۴۷۲ ۲۴,۴۰۵ 0.212%
adaADA۰/۳۷۳ ۱۹,۲۷۱ 1.913%