قیمت فعلی ارزها در بازار

نماددلارتومانتغییر
usd-icon USD---۲۵,۵۹۰ 0%
usdt USDT---۳۲,۳۶۴0.195%
btc BTC۱۹,۲۲۶۶۲۳,۲۳۶,۷۸۴2.157%
ethETH۱,۳۱۴۴۲,۷۰۲,۰۳۳2.098%
bnbBNB۲۷۶/۲ ۸,۹۲۳,۷۲۶ 1.209%
xrpXRP۰/۴۷۸ ۱۵,۴۶۷ 4.591%
adaADA۰/۴۴۹ ۱۴,۵۲۸ 1.126%