قیمت فعلی ارزها در بازار

نماددلارتومانتغییر
usd-icon USD---۲۵,۵۹۰ 0%
usdt USDT---۳۰,۶۹۰0.370%
btc BTC۲۹,۷۴۱.۵۰۹۰۸,۱۷۸,۴۸۰0.608%
ethETH۱,۹۷۴.۰۶۶۰,۳۲۴,۲۶۴-0.352%
bnbBNB۳۲۹.۸۸ ۱۰,۰۸۵,۶۵۵ 0.466%
xrpXRP۰.۴۰۶ ۱۲,۴۲۰.۲۴ -0.733%
adaADA۰.۵۱۷ ۱۵,۷۴۷.۰۴ -0.385%