صندوق سرمایه‌گذاری اتریوم

صندوق سرمایه گذاری اتریوم ابزاری است جهت سرمایه گذاری آسان و غیرمستقیم بر روی رمز ارز اتریوم. قیمت هر واحد این صندوق متاثر از نوسان قیمت اتریوم و دلار است که به صورت لحظه‌ای بروزرسانی می‌گردد. بازدهی سرمایه‌گذاری با این روش دقیقاً مشابه خرید اتریوم به صورت مستقیم می‌باشد اما مزیتهایی نظیر سرعت، سهولت و امنیت در سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.
شما می‌توانید با توجه به مبلغی که قصد سرمایه‌گذاری دارید و نیز قیمت هر واحد صندوق، تعداد واحدهای مد نظر خود را تعیین نموده و به راحتی با پرداخت آنلاین توسط کارتهای عضو شبکه شتاب، در کمتر از پنج دقیقه سرمایه‌گذاری خود را تکمیل نمایید. تمامی مبالغ سرمایه‌گذاری شده توسط سرمایه‌گذاران که همان دارایی صندوق است بلافاصله تبدیل به اتریوم می‌گردد، و همواره حداکثر 5 درصد دارایی صندوق به صورت ریالی یا دلاری نگهداری می‌شود (جهت انجام عملیات بانکی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران). تمام دارایی دیجیتال این صندوق به روش ذخیره سرد و با رعایت حداکثر استاندارهای امنیتی نگهداری و محافظت می‌گردد.
پس از تکمیل فرآیند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای دارایی شما در این صندوق در حساب کاربری‌تان ثبت می‌گردد. جهت برداشت مبلغ سرمایه‌گذاری شده در صندوق، کافیست درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق حساب کاربری ثبت نمایید تا بر اساس قیمت روز هر واحد صندوق حداکثر پس از دو روز کاری وجه مورد نظر به حساب بانکی شما واریز گردد. سرمایه‌گذاری در این صندوق به افرادی که دید میان مدت و یا بلند مدت دارند توصیه می‌گردد.

قیمت لحظه‌ای هر واحد

101,378 تومان

سهم اتریوم هر واحد

0.0013526

کارمزد سالیانه صندوق

1 درصد

نمودار قیمت هر واحد صندوق

نحوه محاسبه قیمت

تمام مبالغی که توسط افراد مختلف سرمایه‌گذاری می‌گردد به عنوان دارایی صندوق می‌باشد که بخش عمده آن (حداقل 95%) به صورت اتریوم و حداکثر 5 درصد نیز به صورت ریال یا دلار نگهداری می‌شود. هر فرد به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود در این صندوق سهیم است.
محاسبه قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق به این صورت است که در ابتدای هر روز میزان دارایی‌ اتریوم، دلار و ریال صندوق ثبت می‌گردد و مجموع ارزش ریالی آنها بر اساس قیمت لحظه‌ای دلار و اتریوم محاسبه می‌شود که عدد حاصل را خالص ارزش دارایی صندوق یا NAV می‌نماند. با تقسیم NAV بر تعداد کل واحدهای فعلی صندوق، خالص ارزش دارایی یک واحد محاسبه می‌گردد، که همان قیمت هر واحد صندوق می‌باشد.
به عنوان مثال در ابتدای یک روز کاری دارایی صندوق عبارت است از:

  • 10 اتریوم که معادل ریالی آن 900 میلیون تومان است؛
  • 1000 دلار که معادل ریالی آن 30 میلیون تومان است؛
  • 20 میلیون تومان؛

بنابراین مجموع خالص ارزش دارایی ریالی صندوق (NAV) برابر خواهد شد با:

950/000/000 = 20/000/000 + 30/000/000 + 900/000/000

اگر تعداد کل واحدهای فعلی صندوق تا ابتدای آن روز 100/000 واحد باشد، ارزش هر واحد صندوق 95000 تومان محاسبه می‌شود. این قیمت به صورت آنلاین و بر اساس قیمت لحظه‌ای اتریوم و دلار بروزرسانی می‌گردد.

سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری

btc

Bitcoin Life Insurance

پرداخت ماهیانه

100,000 تا 2,000,000

قیمت لحظه ای هر واحد

90,577 تومان

قیمت لحظه ای هر واحد

106,803 تومان

بازدهی صندوق

...

بازدهی یک ماهه

---

بازدهی سه ماهه

---

بازدهی شش ماهه

---

بازدهی یک ساله

---